Экспертно-Технический Центр. Ялта - Крым: (0654) 341339, т/факс: (0654) 271946 Независимая экспертная оценка различных видов имущества, имущественных прав, нематериальных и нематериальных активов и бизнеса. Ялта - Крым: (0654) 341339, т/факс: (0654) 271946 Профессиональное определение стоимости активов для различных бизнес-решений и сделок. Экспертно-Технический Центр. Ялта - Крым: (0654) 341339, т/факс: (0654) 271946

ЗаконодательствоЗаконодавство України з питань оціночної діяльності


ОЦІНКА ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ
Закон України №2654-XII "Про заставу" від 2 жовтня 1992 року

Закон України №898-IV "Про іпотеку" від 5 червня 2003 року

Закон України №4038-XII "Про судову експертизу" від 25 лютого 1994 року

Закон України №606-XIV "Про виконавче провадження" від 21 квітня 1999 року

Київська міська Рада Рішення №104/825 "Про затвердження грошової оцінки земель м. Києва" від 27 квітня 2000 року

Наказ Мінфіну та ФДМУ №142/5/2002 "Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів" від 24 листопада 2003 року

Наказ ФДМУ №3162 "Про затвердження Порядку визначення оціночної вартості об'єктів права інтелектуальної власності, що перебувають у державній власності або були створені (придбані) за державні кошти, з метою зарахування на бухгалтерський облік" від 13 грудня 2005 року

Наказ Держкомзему №18 "Про порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів" від 27 січня 2006 року

Наказ Держбуду СРСР №14 Д "Про індекси зміни вартості будівельно-монтажних робіт і інших робіт та затрат в будівництві" від 6 вересня 1990 року
ОЦІНКА ДЛЯ ОРЕНДИ
Закон України №2269-XII „Про оренду державного та комунального майна” від 10 квітня 1992 року


Закон України №1076-XIV „Про господарську діяльність у Збройних Силах України” від 21 вересня 1999 року


Постанова КМУ №786 „Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна" від 4 жовтня 1995


Постанова КМУ №629 „Про затвердження Методики оцінки вартості об'єктів оренди..." від 10 серпня 1995 року


Закон України №161-XIV „Про оренду землі" від 6 жовтня 1998 року


Наказ Мінфіну №181 (№487/4708) „Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14" від 10 серпня 2000 року


Київська міська Рада. Рішення № 366/1342 "Про Методику розрахунку і порядок використання орендної плати за користування майном територіальної громади м. Києва" від 05.07.2001


Додаток №1 до рішення Київради №34/91 „Порядок передачі майна територіальної громади міста Києва в оренду” від 28 вересня 2006 р.
ОЦІНКА ПРИ ПРИВАТИЗАЦІЇ
Постанова КМУ №1891 „Про затвердження Методики оцінки майна” від 10 грудня 2003 р.


Наказ ФДМУ №1894 (№664/4885) "Про затвердження Положення про порядок приватизації об'єктів незавершенного будівництва" від 11вересня 2000 р.


Наказ ФДМУ №1241 (№636/5827) «Порядок компенсації вартості поліпшень орендованого майна під час його приватизації» від 12.07.2001 р. Увага! Документ втратив чинність.


Наказ ФДМУ №377 "Щодо затвердження Порядку оцінки орендованого нерухомого майна, що містить невід'ємні поліпшення, здійснені за час його оренди, під час приватизації" від 27.02.2004 р.


Наказ ФДМУ №377 (№343/8942) «Щодо затвердження Порядку оцінки орендованого нерухомого майна, що містить невід'ємні поліпшення, здійснені за час його оренди, під час приватизації» від 18.03.2004 р.


Наказ ФДМУ №1477 (№573/3866) «Положення про порядок відчуження основних засобів, що є державною власністю» від 30.07.1999 р.


Закон України №89/87-ВР „Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств" від 19 лютого 1997 року


Закон України №2163-XII „Про приватизацію державного майна” від 4 березня 1992 року


Закон України №2173-XII „Про приватизаційні папери” від 6 березня 1992 року


Закон України №2482-XII „Про приватизацію державного житлового фонду” від 19 червня 1992 року


Земельний кодекс


Закон України №1953-IIII „Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва” від 14 вересня 2000 року


Інструктивний Лист ФДМУ №10-36-835 „Роз'яснення деяких положень Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 №1891” від 23 січня 2004 р. (док.)


Наказ ФДМУ №671 (№561/9160) «Про внесення змін до Положення про порядок приватизації об'єктів незавершеного будівництва» від 05.05.2004 р.


Наказ Міністра оборони України №179 (№709/9308) «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності у випадках відчуження військового майна» від 25.05.2004 р.


Наказ ФДМУ №105 (№135/8734) «Про затвердження Порядку визначення початкової вартості пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що підлягають продажу на конкурсах» від 23.01.2004 р.


Постанова КМУ №1447 „Про затвердження Методики грошової оцінки пам'яток” від 26 вересня 2002 р.


Наказ ФДМУ №2929/227 (№135/8734) «Про затвердження Порядку визначення вартості відтворення чи заміщення земельних поліпшень - будинків, будівель та споруд малоповерхового житлового будівництва» від 23.12.2004 р.


Постанова КМУ №1360 „Про затвердження Порядку продажу у 2006 році земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації” від 26 вересня 2006 р.


Наказ ФДМУ №1523 (№1123/12997) „Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна” від 03 жовтня 2006 р.ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ

Закон України № 2658-III „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” від 12 липня 2001 року

Національний стандарт №1 „Загальні засади оцінки майна і майнових прав” від 10 вересня 2003 року №1440


Національний стандарт №2 „Оцінка нерухомого майна” від 28 жовтня 2004 року №1442


Національний стандарт №3 "Оцінка цілісних майнових комплексів" від 29 листопада 2006 року №1655


Наказ ФДМУ №100 (74/610) „Положення про порядок проведення експертної оцінки державного майна при приватизації” від 20 березня 1995 року


Постанова КМУ №1531 „Про експертну грошову оцінку земельних ділянок” від 11 жовтня 2002 року


Протокол № 7 Ради УТО «Норми професiйної дiяльностi оцiнювача» вiд 11 квiтня 1995 р.


Закон України №1378 „Про оцінку земель” від 11 грудня 2003р.


Лист Державного комітету України по земельних ресурсах №14-22-7/114 від 13 січня 2006 року "Щодо індексації нормативної грошової оцінки земель за 2005 рік станом на 01.01.2006"


Наказ ДКУЖКГ №52 «Про затвердження Правил визначення фізичного зносу жилих будинків» від 02.07.1993 р.


Наказ Держбуду №215 «Про затвердження Єдиного класифікатора житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання» від 30.09.1998 р. (док.)


Наказ Держкомстандарту №507 «Щодо затвердження Державного класифікатора України “Класифікація основних фондів» від 19.08.1997 р.


Інструктивний Лист ФДМУ №10-36-12633 „Щодо оформлення звіту про оцінку майна і висновку про вартість майна” від 09.10.2003 р.


Адрес "Экспертно-Технического Центра":
98612, АР Крым, г. Ялта, ул. Дзержинского, 4
Тел.: 8 (0654) 34-13-39, тел./факс: 8 (0654) 27-19-46
E-mail: etc_yalta@mail.ru

Комментариев нет:

Отправить комментарий